Phụ kiện ODM

Sắp xếp theo:
Rắc Co Ren Ngoài Bằng Đồng

Rắc Co Ren Ngoài Bằng Đồng

Rắc co là một khớp nối có ren cho phép tách rời và kết nối lại đường ống mà không có bất kỳ chuyển động ngang nào trong đường ống. Nó có thể là một khớp nối ống độc lập nối hai đoạn ống hoặc một bộ phận của một khớp nối khác (chẳng hạn […]

Xem chi tiết
Rắc Co Ren Trong Bằng Đồng

Rắc Co Ren Trong Bằng Đồng

Rắc co là một khớp nối có ren cho phép tách rời và kết nối lại đường ống mà không có bất kỳ chuyển động ngang nào trong đường ống. Nó có thể là một khớp nối ống độc lập nối hai đoạn ống hoặc một bộ phận của một khớp nối khác (chẳng hạn […]

Xem chi tiết