DURABILITY CERTIFICATED

BY US 129-YEAR-OLD TESTING CENTER

Nhà máy

Nhà máy

Các thông tin về nhà máy và máy móc VVN đang sử dụng

Tìm hiểu thêm
Chứng nhận UL là gì?

Chứng nhận UL là gì?

Underwriter Laboratories (UL) được biết đến là bên thứ ba đánh giá chất lượng sản phẩm, hoạt động phi lợi nhuận, không vì mục đích tài chính. Các quy trình kiểm tra, thẩm định đảm bảo tính khoa học chính xác và những nguyên tắc đạo đức cao nhất để cung cấp kết quả đáng tin cậy cho người tiêu dùng trên toàn cầu. Quy trình đánh giá hoàn toàn khách quan, không chịu bất kỳ tác động nào từ phía nhà sản xuất. 

Tìm hiểu thêm
FM là gì?

FM là gì?

FM Approvals là công ty hàng đầu quốc tế về các dịch vụ kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba. Sản phẩm được đóng dấu FM APPROVED được công nhận và tôn trọng trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm
Test van tại Việt Nam Theo tiêu chuẩn UL

Test van tại Việt Nam Theo tiêu chuẩn UL

Tại VVN, hệ thống kiểm định của chúng tôi được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn UL để đảm bảo 100% sản phẩm của VVN đều đạt tiêu chuẩn UL.

Tìm hiểu thêm