FM là gì?

FM Approvals là công ty hàng đầu quốc tế về các dịch vụ kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba. Sản phẩm được đóng dấu FM APPROVED được công nhận và tôn trọng trên toàn thế giới.