• Trang chủ
  • Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm

Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của VVN kết hợp việc sử dụng phần mềm mô phỏng vào sản xuất thực tế để liên tục cải tiến thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.