• STATE-OF-THE-ART BRASS VALVES

  • HIGH-PRECISION MEETS

    IMPRESSIVE RESULTS

  • PROTECT PEOPLE & PROPERTY

    WITH VVN FIRE PROTECTION SOLUTION

  • Cốt van cửa ép nhựa VVN
  • Cốt van cửa ép nhựa VVN

Cốt van cửa ép nhựa VVN

Van cửa ti chìm, nêm đặc.

Van dùng làm cốt van cho van cửa ép nhựa PPR.

Áp lực làm việc tối đa: 10 bar.

Nhiệt độ làm việc tối đa: 90 oC.

Mạ chrome - niken phần nắp van hoặc toàn bộ thân van.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Van cửa ti chìm, nêm đặc.

Van dùng làm cốt van cho van cửa ép nhựa PPR.

Áp lực làm việc tối đa: 10 bar.

Nhiệt độ làm việc tối đa: 90 oC.

Mạ chrome – niken phần nắp van hoặc toàn bộ thân van.