• Trang chủ
  • Các chứng nhận cần có trên phụ kiện PCCC

Làm thể nào để được cấp chứng nhận UL

Thứ Hai, Th3 27, 2023

Underwriters Laboratories, hay UL, chịu trách nhiệm công nhận các sản phẩm tiêu dùng dựa trên các tiêu chí do các tổ chức quan trọng về an toàn người tiêu dùng đặt ra, chẳng hạn như Cơ quan Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa […]

Underwriters Laboratories, hay UL, chịu trách nhiệm công nhận các sản phẩm tiêu dùng dựa trên các tiêu chí do các tổ chức quan trọng về an toàn người tiêu dùng đặt ra, chẳng hạn như Cơ quan Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI). UL chứng nhận sản phẩm, cơ sở vật chất, quy trình hoặc hệ thống dựa trên tiêu chuẩn toàn ngành. Bằng cách làm như vậy, họ cung cấp hơn 20 Chứng chỉ UL khác nhau cho nhiều danh mục khác nhau. Một số Nhãn hiệu UL nhất định dành riêng cho từng quốc gia và không được sử dụng tại Hoa Kỳ. Không có thứ gọi là chứng nhận chung của UL. Thay vào đó, Underwriters Laboratories chia chứng nhận của họ thành UL listed, UL recognized, hoặc UL classified.

Chứng nhận UL tạo uy tín cho sản phẩm và sự an toàn của sản phẩm bằng cách chứng minh rằng sản phẩm đó được công chúng coi là hiệu quả và an toàn khi sử dụng bằng cách thử nghiệm các sản phẩm đó dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe do OSHA và ANSI đưa ra. Bài viết này giải thích cách đạt được chứng nhận UL cho doanh nghiệp của bạn.

Sự khác biệt giữa UL listed và UL recognized.

” UL listed ” chỉ có thể đề cập đến các sản phẩm độc lập có chức năng cụ thể, được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn được công bố và được công nhận trên toàn quốc của UL về an toàn trong một loại thiết bị cụ thể. UL “UL recognized” dành cho một thành phần trong hệ thống. Ví dụ, người ta lập luận rằng nguồn cung cấp năng lượng là các thành phần vì chúng không có chức năng người dùng nội tại và thường được ẩn bên trong thiết bị khác.

UL recognized  dành cho tất cả các thành phần hệ thống cho đến cấp bo mạch, do đó, bộ nguồn “UL recognized” thường sẽ bao gồm các bộ phận mà bản thân chúng cần được công nhận UL. Ví dụ: chúng có thể bao gồm các tụ điện và linh kiện “X” và “Y” vượt qua hàng rào cách ly an toàn hoặc sự cố của chúng có thể gây nguy hiểm. Các yêu cầu công nhận cũng áp dụng cho các vật liệu được sử dụng trong các thành phần bao quanh như dây và nhựa.

Nói một cách đơn giản, Dịch vụ UL listed được cung cấp cho các nhà sản xuất sản xuất các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của UL và cung cấp cho nhà sản xuất quyền kiểm tra sản phẩm và cung cấp nhãn hiệu UL.

Danh hiệu UL recognized được trao cho các sản phẩm được sử dụng để sản xuất một sản phẩm khác, trong đó xác định rằng sản phẩm đó an toàn để sử dụng trong quá trình sản xuất tiếp theo và đây không phải là nhãn hiệu được thấy trên sản phẩm cuối cùng.

UL classified  là chứng nhận có thể được áp dụng cho các sản phẩm từ nhà sản xuất sản xuất các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của UL và duy trì hoạt động theo dõi với UL để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của sản phẩm.

Làm thế nào để một doanh nghiệp có được Chứng nhận UL?

Các tiêu chuẩn do UL đặt ra bao gồm chuyên môn khoa học rộng rãi và nghiên cứu về an toàn do UL chỉ đạo. Tổ chức đã phát triển hơn 1.500 tiêu chuẩn. Để truyền bá sứ mệnh của mình vì an toàn công cộng toàn cầu, UL hợp tác với các cơ quan tiêu chuẩn ở các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Mã môi trường và an toàn có thể khác nhau tùy theo đô thị hoặc khu vực địa lý. Điều này có nghĩa là một sản phẩm UL listed có thể tuân thủ trong một thành phố của Hoa Kỳ chứ không phải ở một thành phố khác. Do đó, việc hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương là rất quan trọng trong việc duy trì sự tuân thủ và hiểu các quy tắc hiện hành của địa điểm.

Vậy làm thế nào để một doanh nghiệp nhận chứng chỉ UL listed? Nhà sản xuất có thể nhận được chứng nhận cơ sở, chứng nhận quy trình, chứng nhận nhân sự, chứng nhận hệ thống và chứng nhận sản phẩm.

Chứng nhận cơ sở xảy ra khi UL đánh giá mức độ hoạt động tuân theo các tiêu chuẩn và quy định về an toàn chăm sóc sức khỏe hiện hành. UL sẽ xem xét các kế hoạch, kiểm tra các vấn đề an toàn, đánh giá hiệu suất của các bộ phận và sản phẩm cũng như thực hiện đánh giá tại chỗ.

Chứng nhận quy trình là khi UL làm việc với bạn để đảm bảo các quy trình kinh doanh đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn hiện hành.

Chứng nhận nhân sự được cấp khi chứng nhận nhân sự của UL có thể giúp trao quyền cho những người hành nghề có trình độ cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và an toàn. Ngoài ra, UL cung cấp chứng nhận hệ thống để đánh giá cách các quy trình và sản phẩm riêng lẻ hoạt động cùng nhau. Chứng nhận sản phẩm từ UL có thể cho thấy sản phẩm đã được thử nghiệm và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.

Sau đây là các bước nên được thực hiện để nhận được chứng nhận UL:

Trước tiên, hãy truy cập trang web của UL và tìm trang “Liên hệ với chúng tôi”. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến tất cả các thông tin và biểu mẫu liên quan đến việc gửi mẫu sản phẩm để thử nghiệm tại UL.

Tiếp theo, gửi một sản phẩm mẫu cho UL để kiểm tra. Cơ quan, tổ chức gửi sản phẩm mẫu phải thanh toán mọi chi phí xử lý và vận chuyển. Đảm bảo đóng gói sản phẩm mẫu để sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Khi UL nhận được sản phẩm mẫu của bạn, họ sẽ bắt đầu đánh giá mức độ an toàn. Đánh giá dựa trên thử nghiệm được thiết kế để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của ANSI và Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA). Sau khi UL kiểm tra sản phẩm, sản phẩm sẽ được coi là tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu hoặc bị từ chối do không tuân thủ. Doanh nghiệp sẽ phải trả một khoản phí cho việc quản lý các bài kiểm tra này của UL.

Sau khi sản phẩm được xác minh là an toàn, chứng chỉ sẽ được cấp bởi UL. Doanh nghiệp của bạn sau đó sẽ được phép đặt biểu tượng UL trên sản phẩm được sản xuất. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện không liên tục để đảm bảo sản phẩm tuân thủ các hướng dẫn có liên quan và vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn UL.

Nguồn: https://www.thomasnet.com/articles/procurement/ul-certification/