Tầm nhìn

Chúng tôi lựa chọn thương hiệu “Van Vina” – tức Van Việt Nam thể hiện khát vọng của các sáng lập viên trong việc xây dựng một "Tự hào van Việt" dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản và toàn cầu.