Vào ngày 26/12/2023, nhà máy Vanvina nhận chứng chỉ ISO 9001:2005

Thứ Ba, Th1 02, 2024

Với mục đich phát triển nhà máy để hướng tới phục vụ các khách hàng thị trường Nhật Bản, vừa qua nhà máy đã tập trung kaizen và cải tiến mạnh mẽ hiện trường sản xuất, giúp tăng cao năng suất và khả năng kiểm soát của hệ thống. Thành quả là sau chứng nhận […]


Với mục đich phát triển nhà máy để hướng tới phục vụ các khách hàng thị trường Nhật Bản, vừa qua nhà máy đã tập trung kaizen và cải tiến mạnh mẽ hiện trường sản xuất, giúp tăng cao năng suất và khả năng kiểm soát của hệ thống. Thành quả là sau chứng nhận của tổ chức UL Bắc Mỹ, nhà máy Vanvina đã được tổ chức GICG chứng nhật đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào ngày 26/12/2023 vừa qua.
Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ tập thể người lao động và cán bộ Vanvina. Mong rằng sang thềm năm mới 2024, Vanvina sẽ bứt tốc hơn nữa để hướng tới một nhà máy với hệ thống kiểm soát sản xuất đạt trình độ quốc tế.