VÀO NGÀY 5/10/2022, CÔNG TY VAN VINA TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY.

Thứ Sáu, Th10 06, 2023

Nhìn lại 2023- Một năm giông bão đầy biến động nhưng quả ngọt đến từ Kaizen. 1/ Mục tiêu chuẩn hoá tinh gọn tổ chức, tăng cường nội lực để tạo năng lực cạnh tranh trong giai đoạn vượt bão VUCA 2022-2025, quyết liệt tái cấu trúc toàn bộ nhà máy van Vina từ lãnh […]

Nhìn lại 2023- Một năm giông bão đầy biến động nhưng quả ngọt đến từ Kaizen.
1/ Mục tiêu chuẩn hoá tinh gọn tổ chức, tăng cường nội lực để tạo năng lực cạnh tranh trong giai đoạn vượt bão VUCA 2022-2025, quyết liệt tái cấu trúc toàn bộ nhà máy van Vina từ lãnh đạo cấp cao nhất cho tới layout lại hệ thống, line sản xuất, áp dụng triệt để Monozukuri Nhật Bản vào hiện trường.
2/ Về Kaizen có 45 đề tài trong đó 7 cấp độ dự án, 23 cấp độ nhóm và 15 cấp độ cá nhân đã tạo ra 258 ý tưởng Kaizen cải tiến được áp dụng thực tế hiện trường với mục tiêu giảm giá thành sản xuất, cắt giảm lãng phí, tăng năng suất lao động cá nhân, chuẩn hoá QC line để giảm tỷ lệ lỗi, cơ động nhanh và linh hoạt hoá sản xuất, tái thiết kế sản phẩm bằng R&D ..
3/ Số ngày công sản xuất giảm 5% nhưng sản lượng sản xuất tăng 19% so với 2022. Đảm bảo công ăn việc làm để ổn định thu nhập của cán bộ, trung bình 1 cán bộ công nhân trực tiếp sản xuất của VVN tăng ca hơn 420 giờ làm trong 2023. Thu nhập bình quân đầu người của VVN > 15 triệu/ tháng.
4/Phát triển khách hàng mới : trung bình tháng nào cũng tiếp 1-2 đoàn khách Tây, dự kiến 2024 sẽ phản ánh kết quả sản lượng đến từ hoạt động này.